Om oss

Firmaet Morten Gultvedt entreprenør AS har sin hovedbase i Ås kommune, med et arbeidsfelt vesentlig i Oslo og Akershus, men vi tar også på oss oppdrag over hele Østlandet. Firmaet har sentral godkjenning og er medlem av maskinentrepeørenes forbund MEF. Vi har i dag 21 ansatte, hvorav 3 alt vesentlig arbeider i administrasjonen. Firma disponerer per i dag 13 beltegravere fra 2,5 til 50 tonn, 2 hjullastere, doser og anleggsvals. Maskinene er godt utstyrt med alt av skuffer, rotortilter, klyper, demoleringshammere. Vi har også 3 tippvogntog og 2 anleggstraktorer med dumperhengere for transport av masser og maskiner. Vi har også eget knuseverk og sorteringsverk. Sprenging, større transport oppdrag, bygningsmessige arbeider og kompliserte anleggsgartner arbeider har vi tilknyttet oss firmaer med dette som spesialitet. Vi utfører i dag grunn, utomhus og anleggsgartner arbeider, va-anlegg og innvendig og utvendig riving av ulik størrelse for kommuner, næringsliv, større entreprenører og private. Firmaet innehar adk 1 sertifikat. Vår styrke ligger i fleksibilitet når det gjelder byggetid, arbeidstid og komplette leveranser. I Oslo og Akershus har vi gunstige innkjøpsavtaler med aktuelle leverandører på stein, asfalt, byggematerialer, kummer, rør og lignende.

Referanseprosjekter

Utførte prosjekter:

 • Waldemars Tårn:

Boligbygg – 34 leiligheter

Oppgaver: Utlasting ca 2000m3 forurensede masser, utlasting ca 3000m3 rene masser, graving for pelefundamenter, VA, fjernvarme, utomhus, opparbeidelse av offentligvei.

Hovedentreprenør: PEAB

https://www.bygg.no/waldemars-tarn/1463916!/

 • Storebukta:

Boligprosjekt – 80 boenheter

Oppgaver: Utlasting av 20 000m3 løsmasser og 5500m3 sprenging og lasting av fjell, grunnarbeider for fundamenter, VA, fjernvarme, opparbeidelse av 500meter med kommunal vei og VA-anlegg.

Hovedentreprenør: AF nybygg

https://www.bygg.no/storebukta/1462399!/

 • Carl Berner Torg:

Boligprosjekt – 111 leiligheter og næring

Oppgaver: Utomhus 4000m2

Hovedentreprenør: PEAB

https://www.bygg.no/carl-berner-torg/1446248!/

 • Fellesbygget – veterinærhøgskolen:

Undervisningsbygg – 2100m2

Oppgaver: Utlasting 3000m3 løsmasser, sprengning og utlasting 7000m3, fjellsikring, grunnarbeider for fundamenter, VA, fjernvarme, avfallsbeholdere.

Hovedentreprenør: HENT

https://www.bygg.no/campus-as-veterinaerbygget/1441752!/

https://www.bygg.no/klart-for-siste-byggetrinn-pa-as/1392142!/

 • Seilduksgata:

Leilighetsbygg – 75 leiligheter

Oppgaver: Utlasting 8000m3 løsmasser, grunnarbeider for fundamentering og VA.

Hovedentreprenør: PEAB

https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/gruner-village-oslo/

 • Folke Bernadottes vei 4:

Leilighetsbygg – 39 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 8000m3, fjellsikring, grunnarbeider for fundamenter, VA, istandsetting av kommunal vei, utomhus.

Hovedentreprenør: PEAB

https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/folke-bernadottes-vei-4/

 • Skårerveien 14:

Leilighetsbygg – 49 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 10 000m3, fjellsikring, grunnarbeider for fundamenter og parkeringskjeller, VA, fjernvarme, utomhus.

Hovedentreprenør: PEAB

https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/robsrud-terrasse-lorenskog/

 • Ormerudveien 8-16:

Boligprosjekt – 121 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 32 000m3, fjellsikring, grunnarbeider for fundamenter og parkeringskjeller, VA, fjernvarme, utomhus, total rehabilitering av Ormerudveien med kommunal VA, el, fjernvarme og signalkabler.

Hovedentreprenør: Solid

https://www.solid.no/entreprenor/referanser/ormerudveien-8-16

 • Yesheim:

Leilighetsbygg – 52 leiligheter

Oppgaver: VA og utomhus.

Hovedentreprenør: PEAB

https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/yes-heim-byggetrinn-ii-jessheim/

 • Ullevål tårn:

Leilighetsbygg – 32 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 5000m3, grunnarbeider for fundamenter, VA, fjernvarme, utomhus.

Hovedentreprenør: Solid

https://www.bygg.no/ulleval-tarn/1252899!/

 • Sæter terrasse:

Boligprosjekt med næring i 1. etg – 34 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 10 000m3, fjellsikring, grunnarbeider for fundamenter, VA, fjernvarme, utomhus.

Hovedentreprenør: Kruse Smith

https://www.bygg.no/saeter-terrasse/1302462!/

 • Hellerudveien 69:

Boligprosjekt – 114 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 35 000m3, grunnarbeider for fundamenter, VA, utomhus.

Hovedentreprenør: PEAB for OBOS

https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/trasoptunet-oslo/

 • Havaristen:

Lagerbygg – gulvflate 2000m2

Oppgaver:Utlasting ca 3000m3, graving for fundamenter og betongdekke, opparbeidelse av parkeringsarealer, VA.

Hovedentreprenør: Consto

https://www.bygg.no/havaristen/1481355!/

 • Bygdøynesveien 15:

Boligprosjekt – 18 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og grunnarbeider for fundamenter, VA, fordrøyningsmagasin i kommunal vei, totalt rehabilitering av kommunal vei, utomhus.

Totalentreprenør: Kruse Smith

https://www.kruse-smith.no/bygg/referanser/bygdoynes/

 • Skaret:

Boligprosjekt – 61 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning 7000m3, grunnarbeider for fundamenter, VA, utomhus.

Totalentreprenør: Solid

https://www.solid.no/entreprenor/referanser/skaret

 • Ormerudveien 2:

Boligprosjekt – 25 leiligheter

Oppgaver: Utlasting og sprengning av fjell og tunnel i drift 9000m3, grunnarbeider, VA, utomhus.

Totalentreprenør: Solid

https://www.solid.no/entreprenor/referanser/ormerudveien-2

 • Bauhaus Vestby:

Næringslokaler –  22 000m2

Oppgaver: Masseforflytting 125 000m3, grunnarbeider, VA, opparbeidelse brannvannsdam 2000m3, parkeringsarealer 26 000m2.

Totalentreprenør: Strøm Gundersen

Kontakt oss

Adresse: Gultvedt gård, 1430 Ås
E-post: post@gultvedt.no
Tlf Morten: 915 45 234